ZAPROSZENIE

Piłka Nożna Chce Być Kobietą – Nowe Perspektywy Kobiecej Piłki Nożnej

Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce i należy do tak zwanych „męskich” sportów, zarezerwowanych dla piłkarzy i oglądanych w większości przez mężczyzn. „Męski” świat sportu spycha na dalszy plan „kobiece” atrybuty, a ich umiejętności są dewaluowane. Piłka nożna kobiet uznawana jest za słabszy, wolniejszy, a przez to mniej atrakcyjny sport niż jego męski rodzaj, jest jednak najszybciej rozwijającą się dyscypliną sportową na świecie. W każdym roku przybywa co raz więcej kobiet chcących ją uprawiać, na tych samych zasadach co ich rówieśnicy. W niektórych krajach, jak Stany Zjednoczone czy Szwecja kobiety zdominowały ten sport. Ostanie Mistrzostwa Świata w 2019 r. we Francji sprawiły, że o kobiecym futbolu mówi się coraz więcej. Ponad 1 mld widzów tego wydarzenia, wskazuje, że sport ten zaczyna być zauważalny przez szeroką publiczność. Tam, gdzie futbol kobiecy jest popularny rozważa się wprowadzenie szerokiej polityki na rzecz zaangażowania kobiet i dziewcząt w piłce nożnej, inwestuje się w kilka obszarów pracy, począwszy od poprawy warunków socjalnych gry (w tym rozbudowę obiektów sportowych, rozwój sekcji/szkół piłkarskich na obszarach lokalnych, zwielokrotnienie liczących się ośrodków i szkolenie wysokiej klasy zawodniczek), a skończywszy na promowaniu kobiet zarządzaniu i arbitrażu.

W związku z dynamicznym rozwojem piłki nożnej kobiet serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Academia Women Football ‘Piłka nożna chce być kobietą – nowe perspektywy kobiecej piłki nożnej’ w dniach 29-30 października 2021r. Głównym celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i wiedzy na temat piłki nożnej kobiet, a także przedstawienia dalszych perspektyw związanych z rozwojem kobiecego futbolu. Konferencja będzie miała charakter naukowo-praktyczny wielodyscyplinarny, w którym przedstawione będą różne podejścia badawcze, od kwestii fizjologicznych po społeczne uwarunkowania kobiecej piłki nożnej, językiem wykładowym będzie język angielski i polski. Konferencja będzie popularyzować osiągnięcia naukowe i promowanie nauki, ale będzie kierowana także do osób mogących wykorzystać tą wiedzę w praktyce: trenerów, menadżerów, fizjoterapeutów i wszystkich osób pracujących z piłkarkami nożnymi, w tym także dla samych zawodniczek.